دفتر انجمن شرکت‌های دانش بنیان استان البرز در اتاق بازرگانی دایر می‌شود
صدای صنعتگر- رئیس انجمن شرکت‌های دانش بنیان استان البرز با اشاره به اینکه ثبت انجمن شرکت‌های دانش بنیان استان البرز در فرودین ماه سال جاری انجام شده است، گفت: دفتر انجمن شرکت‌های دانش بنیان استان البرز در اتاق بازرگانی دایر می‌شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، فائق زرافشان با اشاره به اینکه ثبت انجمن شرکت های دانش بنیان استان البرز در فرودین ماه سال جاری انجام شده است، اظهار داشت: به دنبال ثبت این انجمن، اقدامات لازم برای گشایش حساب انجمن  و تعیین لوگوی آن پیگیری شده است و پس از به نتیجه رسیدن این موارد طی یک فراخوانی از شرکت های دانش استان دعوت خواهد شد تا برای حضور در انجمن مطابق با فرآیند تعریف شده اقدام کنند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه طبق اساسنامه انجمن شرط اصلی و مهم برای پذیرش شرکت‌های دانش بنیان در این مجموعه دریافت کارت عضویت حقیقی یا حقوقی اتاق بازرگانی البرز است ، افزود: سایت ویژه فعالیت انجمن هم در حال بارگذاری است که در آن قابلیت‌هایی مانند ثبت مشخصات و رزومه شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این مجموعه درج خواهد شد.
رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان استان البرز بیان کرد: در انجمن شرکت‌های دانش بنیان استان البرز علاوه بر ایجاد همگرایی میان شرکت های دانش بنیان، یک رویکرد مهم معرفی آنها برای دریافت خدمات سرباز فناور، تسهیلات بانکی و  یا معافیت های مالیاتی مدنظر است.
وی توضیح داد: با شروع فعالیت انجمن شرکت‌های دانش بیان استان البرز به دنبال انعقاد تفام نامه  میان واحدهای تولیدی و صنعتی، مجموعه های دانش بنیان، دانشگاهی و آموزشی حرکت خواهیم کرد تا ضمن ارائه برنامه‌های آموزشی از سوی شرکت‌های دانش بنیان به تولیدکنندگان و صنعتگران، در مقابل این مجموعه‌ها هم در راستای ارتقای پروژه‌های خود از سوی واحدهای تولیدی حمایت شوند.
زرافشان با تاکید بر اینکه قرار است دفتر انجمن شرکت‌های دانش بنیان البرز در محل اتاق بازرگانی استان دایر شود، افزود: با راه اندازی این دفتر در اتاق البرز تحت حمایت و نظارت اتاق ایران ارتباط موثری میان گروه‌های صنعتی، بازرگانی و یا کشاورزی با شرکت‌های دانش بنیان ایجاد خواهد شد و واحدهای تولیدی و صنعتی بطور مستقیم از خدمات این شرکت‌ها بهره مند می‌شوند، همین امر موجب تفاوت میان فعالیت این انجمن با پارک علم و فناوری و یا نهادهایی مانند شهرداری در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان است.
رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و دانش بنیان اتاق بازرگانی البرز با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی پل میان صنعت و شرکت‌های دانش بنیان دارای ایدهای نو، طرح‌ها و تفکرات خلاقانه است ، بیان کرد: این انجمن، شرکت‌های دارای شرایط را برای دریافت تسهیلات به صندوق پژوهش و فناوری استان معرفی خواهد کرد.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست