شهریار ظهوری

شهریار ظهوری

عضو هیئت رئیسه و خزانه دار انجمن

متولد: 1354

مدرک تحصیلی: دکترای DBA از دانشگاه بوردو فرانسه

نام دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
فهرست