بیژن نصیری اعظم

بیژن نصیری اعظم

منشی و عضو هیئت رئیسه انحمن

متولد: 1357

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس  مدیریت کسب و کار گرایش فناوری

از دانشگاه پیام نور استان البرز

نام دانشگاه: دانشگاه علمی کاربردی
رشته تحصیلی: مدیریت تجاری سازی
فهرست