شرکت‌های دانش‌بنیان توانمندتر شدند؛ ارائه 7 خدمت تخصصی

شرکت‌های دانش‌بنیان توانمندتر شدند؛ ارائه 7 خدمت تخصصی

حضور موفق و پایدار شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور، صرفا متکی به توان فنی و تولیدی آنها نیست و نیازمند تقویت ظرفیت‌های داخلی و بهره‌گیری از مجموعه خدمات تخصصی مورد نیاز برای توانمندسازی است.

«آموزش و مشاوره»، «خدمات مالی و اعتباری»، «توسعه محصولات»، «توسعه بازار داخلی و خارجی»، «جذب سرمایه»، «اخذ تاییده» و «استاندارد» 7 خدمتی است که به توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان منجر شده است.

شناخت وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان و توانمندی‌های آنها ابزار مهمی برای توسعه کسب و کار در حوزه فناوری و نوآوری کشور است. بر همین اساس برنامه جامعی به عنوان «خدمات توانمندسازی و تجاری‌سازی» از سال 95 در مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز شده است.

در این برنامه سعی شده تا نیاز شرکت ها شناسایی و خدمات با توجه به خلا موجود در کشور تعریف و ارائه شود. خدمات مذکور از سال 95 تا 98 با رشد قابل توجهی از نظر تعداد خدمت، میزان حمایت و گستره موضوعی همراه بوده است. به طوریکه با اجرای این برنامه تعداد خدمات بیش از 200  درصد و میزان حمایت ها بیش از 600 درصد افزایش یافته است. تعداد شرکت هایی هم که موفق به استفاده از این خدمات شده اند از 120 شرکت فراتر رفته است.

این برنامه با هدف افزایش توانمندی شرکت ها برای توسعه کسب و کار، حمایت از فعالیت‌های نوآورانه و خدمات مرتبط با توسعه بازار داخلی اجرایی شده است.

منبع: daneshbonyan

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست