سومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی ایران در آستانه جهشی دیگر برای دستیابی به جایگاهی ممتاز در جهان است. براسـاس برنامـه ریـزی‌هـای بعمـل آمـده، در جهـش دوم پتروشـیمی، درآمد  ایـن صنعت در سـال 1400 به 25 میلیـارد دلار  و در سـال 1404 با  تحقق جهـش سـوم صنعـت پتروشـیمی، به 37  میلیارد دلار خواهد رسـید که موجـب ارتقا جایگاه ایـران و قرار گرفتن در زمره 5 کشور نخسـت دنیـا در حـوزه تولید فرآورده‌های پتروشـیمی خواهد شـد و در این مسـیر هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس با برخـورداری از 22 شـرکت فعـال تولیـدی و خدماتـی و 10 طـرح و پروژه در دسـت احـداث، نقش بزرگـی در این تحول بزرگ خواهد داشـت.

با توجه به عزم شـرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مبنی بر حمایت و بهره گیری حداکثـری از توان داخلی در زمینه های مشـاوره، مهندسـی، تولید محصولات و خدمات، خریـد حداکثری محصولات ایرانی در راسـتای حمایـت از تولیـدکننـدگان داخلـی، اسـتفاده از ظرفیت شـرکت هـای دانش بنیـان، توجه به تقویـت زنجیره تولیـد در صنعت پتروشـیمی و راه‌انـدازی نهضـت سـاخت داخـل در صنعت پتروشـیمی، ضرورت ارتبـاط تنگاتنگ بین ارکان و شـرکت های تابعـه هلدینگ با ارائـه دهنـدگان خدمـات و تولیدکننـدگان محصولات مرتبـط بیش از پیش احسـاس می گردد. در این راستا سومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی در تاریخ 2 الی 4 اسفند ماه سال جاری در جزیره کیش برگزار می گردد.

در سال 1398 با هدف حمایت از تولید داخلی و استفاده حداکثری از توان شرکت های تولید کننده تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به ویژه شرکت های دانش بنیان، گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پیرو یک تفاهم نامه نسبت به برگزاری “اولین نمایشگاه و همایش حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی کشور” در جزیره کیش اقدام نمودند.

با توجه به دستاوردهای قابل توجه دوره اول و استقبال مخاطبین، دومین دوره این رویداد با حضور بیش از 200 شرکت داخلی در مساحتی به وسعت 21 هزار متر مربع همراه با برگزاری 40 نشست تخصصی با حضور مسئولین و دست اندرکاران گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، بنگاه های اقتصادی نظیر بانک ها و تامین سرمایه ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار گردید.

برگزاری بیش از 500 جلسه از قبل هماهنگ شده بین مشارکت کنندگان و در نهایت عقد بیش از 126 تفاهم‌نامه به ارزش 50 هزار میلیارد ریال و عملیاتی شدن 80% تفاهم نامه های فوق طی 10 ماه گذشته نشان دهنده عزم راسخ برگزار کنندگان در تحقق اهداف کلان برگزاری این نمایشگاه می باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی موضوع تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت پتروشیمی و تامین مالی سازندگان داخلی تجهیزات صنعت پتروشیمی می باشد که با حضور گسترده بانک‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه و عقد تفاهم‌نامه‌ها و اختصاص اعتبارات و روش‌های جدید تامین مالی به فعالان این صنعت همراه خواهد بود.

دستاوردهای موفق که حاصل برگزاری موفق رویداد های گذشته بوده است؛ برگزارکنندگان نمایشگاه و همایش حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی را بر آن داشته، که با بهره گیری از تجربیات موفق پیشین و با هدف تضمین و تثبیت جایگاه تولیدکنندگان داخلی تجهیزات صنعت پتروشیمی نسبت به برگزاری دوره جدید این رویداد اقدام نمایند.

از همین رو در سال جاری و در ادامه مسیر تحقق برنامه‌های از پیش تعیین شده، نمایشگاه و همایش حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با همکاری معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و انجمـن سـازندگان تجهیـزات صنعت نفت ایران (اسـتصنا) در تاریخ 2 لغایت 4 اسفند ماه سال 1400 در جزیره کیش برگزار می گردد.

از سلسله رویدادهای تاب آوری و رقابت پذیری زنجیره ارزش، رویداد عرضه و تقاضای نیازهای فناورانه و نوآورانه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با همکاری مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس همزمان با نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی در قالب الگوی نوآوری باز (Open innovation) برگزار می گردد.

در همین راستا، دومین رویداد ارائه نیازهای فناورانه حوزه ساخت و تولید با محوریت ساخت تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، با حضور بیش از 200 شرکت دانش‌بنیان و 5 شرکت پتروشیمی شامل پتروشیمی پارس، پتروشیمی نوری، پتروشیمی مبین، پتروشیمی هنگام و پتروشیمی دماوند همزمان با نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی بومی در تامین نیازهای عمومی و تخصصی شرکت های پتروشیمی منطقه عسلویه برگزار شد و واحدهای پتروشیمی نیازهای فناورانه خود را در حوزه ساخت تجهیزات ارائه کردند. برگزاری دوره دوم این رویداد، منجر به ارائه 54 نیاز فناورانه صنایع پتروشیمی در زمینه‌های مختلف گردید و بیش از 40 شرکت فناور و دانش بنیان جهت همکاری ابراز تمایل کردند و همچنین 27 تفاهم نامه همکاری میان شرکت های دانش بنیان و فناور با شرکت های پتروشیمی حاضر در رویداد به امضا رسیده است.

شایان ذکر است کلیه شرکت های تابعه گروه خلیج فارس از جمله پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی اروند، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی فجر، پتروشیمی کارون، پتروشیمی مبین، پتروشیمی نوری، پتروشیمی خوزستان، پتروشیمی دماوند، پتروشیمی هنگام، پتروشیمی پارس و … ضمن حضور در این نمایشگاه نسبت به ارائه نیازمندی های خود به تولید کنندگان تجهیزات و شرکت های دانش بنیان از یک سو و از سوی دیگر کلیه شرکت های تولیدی دانش بنیان و نوآور و خدماتی فعال در صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته (پس از اخذ امتیاز رجیستری) زمینه‌های گسترش همکاری‌های متقابل در راستای حمایت از تولید ملی را فراهم می نمایند. همچنین نشست‌های مختلفی در قالب همایش، کارگاه های تخصصی و جلسات اقتصادی (B2B) برگزار خواهد شد.

موسسه توسعه فناوری و نوآوری شریف به عنوان کارگزار مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان و مشاور شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به منظور شناسایی چالش های فناوری و همچنین معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند به منظور رفع نیازمندی‌های فناورانه شناسایی شده در سومین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل صنعت پتروشیمی فعالیت می نماید.

لازم است تا شرکت های دانش بنیان و فناور جهت حضور در جلسات (B2B) و ارائه آخرین توانمندی ها و دستاوردهای فناوری و نوآوری خود در این رویداد با کارگزار مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان از طریق راه های ارتباطی ذیل هماهنگی های لازم را انجام دهند. امید است که برگزاری این چنین رویدادها و سلسله نشست هایی منجر به توسعه فضای تاب آوری و ارتقاء سطح رقابت پذیری زنجیره ارزش برای صنایع کشور گردد.

زمان برگزاری: 2 لغایت 4 اسفندماه 1400

تلفن: 05135424431

ایمیل: info@shariftto.ir

منبع: daneshbonyan

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست