جستجو در علائم تجاری سریع تر و دقیق تر شد

با توجه به اهمیت جستجوی دقیق در علائم تجاری، پیش از ثبت درخواست ثبت در ادامه ثبت مالکیت های صنعتی، موسسه دانش بنیان نوفن حامی البرز جستجوگر پیشرفته علائم تجاری خود را بر روی پایگاه دارکوب توسعه داده است. بیژن نصیری اعظم، مدیرعامل موسسه نوفن اعلام کرد در این پایگاه امکان جستجو عبارت فارسی و انگلیسی مد نظر به صورت همزمان در پایگاه داده علائم تجاری وجود دارد که این امر باعث افزایش سرعت بررسی قابلیت ثبت علامت می گردد. از سوی دیگر کاربر میتواند با انتخاب میزان مشابهت در چهار سطح مختلف علامت های مشابه علامت تقاضا داده شده را نیز بررسی کند که دقت در بررسی با این روش افزایش پیدا کرده است.

بیژن نصیری اعظم

بیژن نصیری اعظم، صندوق نوآوری و شکوفایی، معرفی جستجوگر علامت تجاری دارکوب

موسسه دانش بنیان نوفن حامی البرز در سال گذشته از جستجوگر اختراعات خود رونمایی کرد که امکان ایجاد ارتباط بین مخترعان و مخاطبان آنها اعم از سرمایه گذار، خریدار و غیره را فراهم کرده است.

کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی در ارائه خدمات مالکیت فکری افزود این سامانه امکان جستجو در کالا یا خدمات طبقات مختلف علائم تجاری را نیز فراهم آورده تا مشابهت یابی فقط در طبقه مد نظر کاربر انجام شود. نمایش آگهی های تغییرات، اصلاح، ابطال و انتقال از دیگر امکانات این پایگاه می باشد.

امکانات جستجوگر پیشرفته علائم تجاری دارکوب در وبینار روز جهانی مالکیت فکری که در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد، به مخاطبان معرفی گردید.

این خبر در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهور

فهرست