با ارائه 3 خدمت مشاوره‌ای از ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار سرمایه حمایت می‌شود

یکی از سیاست‌های مدنظر برای رونق دادن به فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد زمینه مناسب برای ورود آنها به بازار بورس و فرابورس است.

یکی از سیاست‌های مدنظر برای رونق دادن به فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد زمینه مناسب برای ورود آنها به بازار بورس و فرابورس است.

 

از جمله روش‌ها برای تکامل چرخه تامین مالی دانش‌بنیان‌ها و تجربه فضای واقعی اقتصاد برای آنها ورودشان به بازار بورس و فرابورس است. با این کار 3 اتفاق مهم برای این شرکت‌ها می‌افتد، تکمیل چرخه تامین مالی، تجربه فضای واقعی کسب و کار و ایجاد تحول در جنس و نوع بازار سرمایه. همین دلایل مهم باعث شد که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 3 خدمت مشاوره‌ای برای تسهیل ورود این شرکت‌ها به بازار بورس و فرابورس تعریف کند.

«ارایه راه‌کارهای ورود شرکت‌ها به بورس و فرابورس»، «بررسی اولیه قابلیت شرکت‌ها برای پذیرش و تایید در بورس و فرابورس» و «معرفی نوع حمایت‌ها و تسهیلات» از جمله حمایت‌های مشاوره‌ای مرکز موسسات و شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به مجموعه‌های متقاضی ورود به این بازار اقتصادی و مالی است.

تاکنون 32 شرکت دانش‌بنیان موفق شدند که در بازار بورس و فرابورس حضور یابند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 50 درصد از هزینه‌های ابتدایی پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان که وارد بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس شوند را پرداخت می‌کند.

منبع: daneshbonyan

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست